Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

10/02/2022 06:04:00 Thùy Dương
Sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Đại biểu Trung ương tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Ba Đình.

Trong không gian linh thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ; cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông, các vị hiền tài có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu cho quốc thái dân an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Trò chuyện thân mật và mừng tuổi đầu năm cho cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cán bộ, nhân viên khu di tích sẽ nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng thành Thăng Long; tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước, xứng đáng với các vị liệt tổ, liệt tông.

 
 
 
 
 
 
Thùy Dương
Link gốc