Chỉ trong hơn 1 năm, các ngân hàng đã cho vay mới với lãi suất ưu đãi tới hơn 3,1 triệu tỷ đồng

26/04/2021 06:38:00 toquoc.vn
Tính đến ngày 5/4/2021, các ngân hàng đã cũng đã miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho các khách hàng cũ với dư nợ hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 05/4/2021, các tổ chức tín dụng đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo thông tư 01/2020 (có hiệu lực từ 13/3/2020) của ngân hàng Nhà Nước. 

Cụ thể, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 261.954 khách hàng với dư nợ 356.985 tỷ đồng; Miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 663.332 khách hàng với dư nợ 1.273.475 tỷ đồng; Cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến nay đạt 3.161.033 tỷ đồng cho 456.649 khách hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện gia hạn nợ cho 171.638 khách hàng với dư nợ 4.277 tỷ đồng, cho vay mới đối với 2.567.488 khách hàng với số tiền 92.952 tỷ đồng.

Đến 31/1/2021 (thời điểm dừng giải ngân theo quy định), ngân hàng Nhà Nước đã giải ngân cho Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền 42,9 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay trên địa bàn 56 tỉnh, thành phố với dư nợ 41,82 tỷ đồng đối với 245 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động; dư nợ chương trình đến nay là 39,66 tỷ đồng.

toquoc.vn