Chi phí gia tăng, Dược phẩm OPC báo lãi quý 2 giảm 20% xuống còn 17 tỷ đồng

22/07/2021 09:42:00 toquoc.vn
Khấu trừ thuế, OPC báo lãi ròng 6 tháng đạt 53,7 tỷ đồng, đi ngang so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 55 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 194,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 2 năm ngoái.

Trong khi đó chi phí giá vốn lại giảm hơn 4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 76,6 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, dưới tác động của Covid-19, OPC chịu áp lực tăng của các khoản mục chi phí bán hàng và Quản lý doanh nghiệp với mức tăng lần lượt là 11% và 41,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác ghi nhận âm hơn 211 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 127 triệu đồng

Do đó, khấu trừ các loại chi phí, thuế, phí, Dược phẩm OPC còn lãi sau thuế xấp xỉ 17 tỷ đồng trong quý 2, giảm 20,3% so với quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 18 tỷ đồng.

Chi phí gia tăng, Dược phẩm OPC báo lãi quý 2 giảm 20% xuống còn 17 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 473 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2021 và đã hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 69 tỷ đồng, hoàn thành 48,25% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Khấu trừ thuế, OPC báo lãi ròng 6 tháng đạt 53,7 tỷ đồng, đi ngang so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 55 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm, ngoài ra có khoản 160 tỷ đồng là giá trị tồn kho bất động sản để bán.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu OPC sau khi tăng mạnh lên vùng đỉnh 65.200 đồng vào phiên giao dịch cuối tháng 5, hiện quay đầu giảm về mức 57.000 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch bình quân trong 10 phiên gần đây chỉ 11.450 cổ phiếu được khớp lệnh thành công.

Chi phí gia tăng, Dược phẩm OPC báo lãi quý 2 giảm 20% xuống còn 17 tỷ đồng - Ảnh 2.
 
toquoc.vn