Cấp thoát nước Long An (LAW): Quý 4 báo lỗ 5,5 tỷ đồng do giá vốn tăng cao

12/01/2021 17:14:00 cafef.vn
Lũy kế cả năm 2020, Cấp thoát nước Long An (LAW) chỉ đạt gần 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành gần 37% kế hoạch.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An (UpCOM: LAW) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu đạt hơn 55,4 tỷ đồng tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ tuy nhiên do tăng chi phí mua nước sạch bên ngoài nên giá vốn trong kỳ của LAW tăng cao chiếm tới 96% doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 2,7 tỷ đồng giảm hơn 71% so với quý 4/2019.

Lãi gộp ở mức thấp trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng cao khiến LAW lỗ sau thuế gần 5,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 22 triệu đồng – Đây cũng là mức lỗ theo quý lớn nhất trong lịch sử niêm yết của công ty.

Lũy kế cả năm 2020, LAW đạt 197,8 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 18% so với cùng kỳ do khoản lỗ trong quý 4 khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 9,3 tỷ đồng giảm 64% so với năm 2019 – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất theo năm trong lịch sử niêm yết của LAW.

Được biết năm 2020, LAW đặt mục tiêu doanh thu đạt 188 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 29,5 tỷ đồng, với kết quả này mặc dù hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu nhưng công ty chỉ hoàn thành được 36,6% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Cấp thoát nước Long An (LAW): Quý 4 báo lỗ 5,5 tỷ đồng do giá vốn tăng cao - Ảnh 1.
 
cafef.vn