Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo công chức Kho bạc Nhà nước để trục lợi

22/05/2022 06:05:00 congluan.vn
Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn thể công chức trong đơn vị cảnh giác, thận trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, cơ quan này nhận được phản ánh về việc một số đối tượng tự xưng là công chức, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước liên hệ với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố qua điện thoại yêu cầu triển khai một số công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và một số hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, một số đơn vị sử dụng ngân sách có phản ánh về việc người lạ liên hệ và tự giới thiệu là cán bộ Kho bạc Nhà nước hỗ trợ dịch vụ trực tuyến.

Theo Kho bạc Nhà nước, việc làm này tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt thông tin số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng… của kế toán viên, kế toán trưởng, chủ tài khoản đơn vị sử dụng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước nêu rõ, hành vi của các đối tượng nêu trên là mạo danh, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa công chức Kho bạc Nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tập thể và cá nhân công chức Kho bạc Nhà nước.

Để khắc phục tình trạng trên, Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn thể công chức trong đơn vị cảnh giác, thận trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Khi nhận được yêu cầu triển khai các công việc của hệ thống Kho bạc Nhà nước từ số điện thoại lạ, cần có biện pháp kiểm tra, xác nhận lại thông tin người gọi trước khi thực hiện.

congluan.vn