Cảng Cam Ranh (CCR): Quý 2 lãi 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ

19/07/2021 09:31:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng Cảng Cam Ranh (CCR) lãi 24 tỷ đồng gấp 2 lần cùng kỳ năm 2020 nhờ doanh thu tăng cao.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR ) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2020.

Mặc dù chi phí Quản lí doanh nghiệp tăng mạnh từ 2,5 tỷ đồng lên gần 9 tỷ đồng nhưng kết quả Cảng Cam Ranh vẫn lãi ròng gần 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CCR đạt 108 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 62% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, gấp 2 lần nửa đầu năm 2020.

Cảng Cam Ranh (CCR): Quý 2 lãi 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của Cảng Cam Ranh ghi nhận gần 336 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 86%, lên hơn 29 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. 

Nợ phải trả giảm 8%, xuống còn 39 tỷ đồng với gần 32 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Năm 2021, Cảng Cam Ranh đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt 160 tỷ đồng và lợi nhuận 31,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 12,5% so với thực hiện 2020.

Mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Cảng Cam Ranh.

Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết đạt 24,5 triệu cp.

Ngay sau thông tin niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu CCR đã gây hiện tượng khi liên tục tăng mạnh lập đỉnh tại mức 38.600 đồng/cp (29/06/2021).

Hiện giá cổ phiếu đã quay về mức 20.800 đ/CP vẫn tăng rất mạnh so với mức giá 11.720 đ/CP hồi đầu năm nay.

Cảng Cam Ranh (CCR): Quý 2 lãi 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn