BVSC nâng dự báo lợi nhuận của TPBank, năm nay sẽ tăng trên 25%

08/04/2021 11:37:00 cafef.vn
Việc điều chỉnh kết quả kinh doanh đối với TPBank được thúc đẩy bởi: Triển vọng tăng trưởng tín dụng mạnh hơn và NIM mở rộng; Thu nhập từ phí và ngoại hối cao hơn, chủ yếu do ngân hàng mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc; và chi phí tín dụng thấp hơn.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa có báo cáo cập nhật về hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB).

BVSC nhận xét, các hoạt động kinh doanh chính của TPB đã phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020 với NIM cao kỷ lục 4,50% vào Quý 4/2020, tăng trưởng tín dụng cao đạt 30,7% năm 2020 và CASA đạt mức kỷ lục của Ngân hàng đạt 19,4%. Chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu là 1,18% và tổng tỷ lệ nợ có rủi ro (LAR) ở mức thấp nhất từ trước đến nay là 2,54%. Đệm dự phòng rủi ro được cải thiện đáng kể với tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 134% năm 2020 so với 98% năm 2019. 

Hệ số CAR (Basel II) tốt ở mức 12,95% (Hệ số CAR vốn cấp 1 hợp nhất ở mức 10,04%), giúp TPB duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong những năm tới. 

BVSC nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2021-22 cho TPB trung bình 12,5% dựa trên kết quả kinh doanh Quý 4/2020 cốt lõi vững chắc và kế hoạch kinh doanh năm 2021 khả quan của Ban lãnh đạo ngân hàng.

Việc điều chỉnh kết quả kinh doanh nói trên được thúc đẩy bởi: (1) Triển vọng tăng trưởng tín dụng mạnh hơn và NIM mở rộng; (2) Thu nhập từ phí và ngoại hối cao hơn, chủ yếu do ngân hàng mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc; và (3) Chi phí tín dụng thấp hơn. Riêng năm 2021, BVSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận của TPB tăng 25,3% so với năm trước, lên 5,5 nghìn tỷ. 

Riêng về cổ phiếu, các nhà phân tích của BVSC cho biết, sau khi giá cổ phiếu ngành ngân hàng tăng mạnh so với đầu năm, giá cổ phiếu của TPB đang underperform so với toàn ngành ngân hàng, chỉ tăng 5,6% và chỉ nhỉnh hơn so với VCB (-0,1% kể từ đầu năm) và BID (-6,1% kể từ đầu năm). Với nền tảng cơ bản đang tốt dần lên, BVSC tin rằng mức định giá hiện tại của TPB (P/B năm 2021 là 1,38x với mức ROAE 23,2%) là hấp dẫn. 

cafef.vn