Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại 35 đơn vị, địa phương

24/11/2022 10:00 daidoanket.vn

Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, tôn giáo tại 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023.

Thanh tra Bộ nội vụ sẽ . Ảnh minh họa

Thanh tra Bộ nội vụ sẽ tiến hành thanh tra ại 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023. Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 thuộc các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; thi đua khen thưởng, tôn giáo đối với 35 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, theo kế hoạch năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thanh tra việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM; thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính), Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

Tại các địa phương, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Nam, Phú Yên, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh, Cao Bằng.

Thanh tra việc tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại UBND tỉnh: Lai Châu và Tiền Giang.

Thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND TP HCM, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Long An, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT.

Theo Bộ Nội vụ, việc này nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu hoạt động thanh tra nêu trên phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành nội vụ; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.