Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

08/11/2021 10:55:00 congluan.vn
(CLO) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đề xuất 5 nhóm giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009-2011.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021 (chiều tối ngày 6/11), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã thông tin đến báo chí liên quan đến Chương trình chính sách phục hồi kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVD-19.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong quá trình xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đặc biệt là tham vấn các ý kiến của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, lao động xã hội… cả trong và ngoài nước và đã kịp thời đáp ứng yêu cầu trình các dự thảo chương trình đến cấp có thẩm quyền.

Nhấn mạnh các nội dung cơ bản của chương trình phục hồi, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đề xuất 5 nhóm giải pháp trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009-2011, trên cơ sở đó đề ra các quan điểm, đặc biệt là 2 quan điểm quan trọng và cốt lõi là kết hợp cả phục hồi và phát triển. Do vậy các giải pháp đưa ra cũng kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

Các nhóm giải pháp được ông Trần Quốc Phương nêu rõ: Nhóm giải pháp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế-xã hội được bình thường. "Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác", ông Phương nhấn mạnh.

Nhóm giải pháp thứ 2 liên quan đến an sinh xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là vấn đề thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhóm giải pháp thứ 3 liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 thời gian qua để có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng như có các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho chặng đường dài sắp tới.

Nhóm giải pháp thứ 4 mang tính dài hơi liên quan đến thúc đẩy đầu tư công. Ông Trần Quốc Phương cho biết, bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư công trung hạn, có đề xuất các điểm nhấn trong việc thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về nhóm giải pháp thứ 5 mang tính chất quản lý, điều hành, đặc biệt hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro cũng như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về nguồn lực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan đến sử dụng nguồn lực như Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác để xây dựng cân đối nguồn lực hợp lý nhất. "Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền quyết định", ông Trần Quốc Phương thông tin.

Gia Phát

congluan.vn