Biwase (BWE) ước lãi 4 tháng đạt 262 tỷ đồng, tham gia sâu vào hội đồng quản trị Nước Cần Thơ và Nước Cần Thơ 2

10/05/2022 15:05 toquoc.vn

Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã CK: BWE) công bố bản tin hoạt động 4 tháng đầu năm với sản lượng nước tiêu thụ đạt 58,11 triệu m3, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất thoát nước giảm nhẹ từ mức 5,07% xuống còn 5%.

Tổng doanh thu Biwase trong 4 tháng đầu năm ước đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế ước đạt 262 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2021. Kết quả này giúp Biwase hoàn thành 35% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 

Mới đây, Biwase đã công bố nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Vào các ngày 16 và 27/4 tại Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra với các nội dung quan trọng về nhân sự. Ngoài sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch hội đồng quản trị , ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Biwase, đại hội còn thống nhất bầu ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Biwase vào thành viên hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát.

Việc bầu các lãnh đạo chủ chốt của Biwase vào hội đồng quản trị  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 đã hoàn tất công tác chuyển giao quyền điều hành Công ty cổ phần cấp nước tại Cần Thơ.

"Với bộ máy nhân sự mới có nhiều uy tín, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong kinh doanh dịch vụ ngành cấp nước cùng với năng lực tài chính mạnh từ Biwase, chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ nước sạch cho người dân địa phương; góp phần phát triển hạ tầng ngành cấp nước, hạ tầng đô thị, là nền tảng vững chắc để Cần Thơ phát triển kinh tế - xã hội". Ông Nguyễn Văn Thiền đã phát biểu.

Sau 1 năm tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (Đồng Nai), doanh thu doanh nghiệp đã nhảy vọt từ 5,4 tỷ đồng lên 8,7 tỷ đồng, tăng 61%. Thất thoát nước giảm từ 17% xuống 14,12%...

Hướng đến có lãi trong thời gian tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất kế hoạch tăng doanh thu lên 17,2 tỷ đồng bằng việc phát triển mới 7.200 khách hàng; đầu tư thêm 50.000 mét đường ống dịch vụ vào các khu dân cư, trung tâm đô thị; thất thoát nước giảm xuống mức 8%…Đại hội cổ đông nước Gia Tân đã thống nhất thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ dự kiến 100 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư mới.