Bình Dương dự kiến thu hút 120 dự án vào các khu công nghiệp và hơn 1 tỷ USD FDI

12/02/2022 06:19:00 toquoc.vn
Năm 2022, các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI và hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, thu hút 100 - 120 dự án đi vào hoạt động.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương vừa qua đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp của tỉnh đạt 3.104 tỷ đồng, vượt gần 122% kế hoạch; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,9 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2020, vượt 59% kế hoạch.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong năm 2021, doanh thu các doanh nghiệp đạt hơn 35 tỷ USD, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch năm.

Trong năm 2022, các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,2 - 1,3 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 1.100 - 1.200 tỷ đồng; thu hút 100 - 120 dự án đi vào hoạt động; tổng doanh thu đạt 33 - 35 tỷ USD,…

Bình Dương hiện có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, trong đó có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.021 ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%. 

Hiện các khu công nghiệp đã thu hút khoảng 2.965 dự án, bao gồm 2.309 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 24,3 tỷ USD và 656 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 76.608 tỷ đồng. 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn