BIDV lợi nhuận tăng cao nhất, Vietcombank xếp cuối cùng

05/08/2021 07:43:00 Hà Định
Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhóm “Big 4” ngân hàng của Việt Nam bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đều có mức tăng trưởng ấn tượng.

Trong 6 tháng đầu năm, nhóm ngân hàng dẫn đầu bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đều duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng từ 24-82%.

Trong đó ngân hàng BIDV dẫn đầu với mức tăng trưởng 82%, Vietcombank đứng sau cùng với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chỉ đạt 24%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank là 13.570 tỷ đồng, VietinBank xếp thứ hai với lãi 10.805 tỷ đồng, Agribank xếp thứ ba với 9.464 tỷ đồng và BIDV đứng cuối cùng với 7.581 tỷ đồng.

Đối với mảng dịch vụ, Vietcombank dẫn đầu với  lãi thuần dịch vụ 3.866 tỷ đồng tương ứng với mức tăng trưởng 69% so với cùng kỳ.

Ngân hàng BIDV đứng thứ hai với lãi thuần dịch vụ 2.762 tỷ đồng, tăng 43%. 

VietinBank và Agribank có mức lãi thuần dịch vụ bằng nhau, đạt 2.527 tỷ đồng, đều tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nguồn thu từ tín dụng, Agribank đang là ngân hàng dẫn đầu nhờ quy mô hệ thống tiền gửi khách hàng, gần 1,5 triệu tỷ đồng. 

BIDV xếp thứ hai với 1,2 triệu tỷ đồng, VietinBank thứ ba với hơn 1 triệu tỷ đồng. 

Cuối cùng là Vietcombank với cho vay khách hàng chỉ đạt 843.000 tỷ đồng.

BIDV dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận 82% sau 6 tháng đầu năm.

Xét về tổng thu nhập, Agribank dẫn đầu với 33.581 tỷ đồng, tiếp theo là BIDV với 30.200 tỷ đồng, Vietcombank 27.848 tỷ đồng. 

Cuối cùng là VietinBank với 26.600 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, BIDV dẫn đầu về mức trích lập dự phòng rủi ro với 15.152 tỷ đồng, Agribank đứng thứ hai với 12.650 tỷ đồng, VietinBank đứng thứ ba với 8.387 tỷ đồng, cuối cùng là Vietcombank với 2.275 tỷ đồng dự phòng rủi ro.

Trong số 4 cái tên kể trên, Agribank là ngân hàng có tệp khách hàng đông đảo nhất và cũng là ngân hàng mạnh tay nhất trong hỗ trợ khách hàng. 

Năm nay, ngân hàng này dự kiến giảm 7.000 - 8.000 tỷ đồng thu nhập từ lãi và phí để hỗ trợ khách hàng.

Trong khi đó, mức hỗ trợ khách hàng của BIDV là 2.500 tỷ đồng, của VietinBank là hơn 6.000 tỷ đồng và Vietcombank là 6.100 tỷ đồng

Hà Định
Link gốc