Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ) báo lãi quý 3 giảm 7% so với cùng kỳ

23/10/2021 08:41:00 toquoc.vn
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 Bia Sài Gòn Quảng Ngãi lãi sau thuế 104 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (mã chứng khoán BSQ) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt gần 216 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 3 năm ngoái.

Tuy vậy tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 22,8% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 22,4 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 13,5% quý 3 năm ngoái xuống còn 10,4%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 7 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí tài chính lại ghi âm hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 8,2 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch 11,2 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Bia Sài Gòn Quảng Ngãi báo lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng, giảm 7% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ) báo lãi quý 3 giảm 7% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Nhờ 2 quý đầu năm tăng trưởng tốt nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 832 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Nhờ chi phí giảm sâu nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 104 tỷ đồng, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành xấp xỉ 69% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

toquoc.vn