Becamex IJC (IJC) chi gần 330 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

23/06/2021 15:24:00 toquoc.vn
Cổ phiếu IJC của Becamex IJC đã tăng khoảng 35% kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Ngày 15/7 tới đây Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – mã chứng khoán IJC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng.

Thời gian thanh toán 6/9/2021.

Như vậy với hơn 217 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex IJC sẽ chi khoảng 325 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Becamex IJC đạt 2.141 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,8% so với năm 2019.

Tuy nhiên chi phí tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn gần 370 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

EPS đạt 2.543 đồng.

Becamex IJC (IJC) chi gần 330 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 1.
 

Tính đến 31/12/2020 Becamex IJC còn 522 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn gần 157 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 10 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 10 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 326 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông.

Trên thị trường cổ phiếu IJC đã tăng khoảng 35% từ đầu năm 2021 đến nay.

Hiện IJC đang giao dịch quanh mức 33.100 đồng/cổ phiếu.

Becamex IJC (IJC) chi gần 330 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn