Becamex IDC (BCM) nhận hơn 600 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 974 tỷ đồng

02/08/2021 13:26:00 toquoc.vn
Riêng quý 2/2021 Becamex IDC đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – Công ty cổ phần (Becamex – mã chứng khoán BCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu giảm 32% xuống còn 1.637 tỷ đồng.

Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn, gần 50% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 15,9% so với cùng kỳ, lên 727 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính giảm 10 tỷ đồng, xuống còn gần 12 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng, lên mức 156 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 23 tỷ đồng, lên mức 184 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 75 tỷ đồng, lên mức 168 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi gần 340 tỷ đồng, tăng 208 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Becamex IDC (BCM) nhận hơn 600 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết, LNST 6 tháng đạt 974 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Kết quả, quý 2 Becamex báo lãi trước thuế 543 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 506 tỷ đồng, tăng 58,8% so với quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 473 tỷ đồng.

Becamex IDC (BCM) nhận hơn 600 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết, LNST 6 tháng đạt 974 tỷ đồng - Ảnh 2.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 Becamex đạt 3.036 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với cùng kỳ.

Nhờ chi phí vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp đã đạt 1.306 tỷ đồng.

Cộng thêm 614 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết và trừ các chi phí phát sinh, Becamex lãi trước thuế 1.050 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 974 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 49,6% so với nửa đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 929 tỷ đồng.

toquoc.vn