Bế mạc kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

08/07/2022 19:18:00 Thùy Dương
Sáng 8/7, sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố theo Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, kỳ họp này, công tác phối hợp theo Quy chế giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường, từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thành phố. 

Qua tổng hợp tại các phiên thảo luận, đã có 92 lượt đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố phát biểu ý kiến. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở và thống nhất đánh giá: Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đã có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng: Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,79% - cao hơn bình quân chung của cả nước và gấp 1,29 lần so với mức tăng cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách ước đạt 176.900 tỷ đồng, bằng 56,8% so với dự toán và tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng được tập trung triển khai.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thành phố đã phối hợp tổ chức, chu đáo, thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31...

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân Thành phố và báo cáo giải trình, bổ sung của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 với 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết (trong đó có 01 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng).

“Đây là những cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố” - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng khác của kỳ họp này là thảo luận, cho ý kiến đối với đề án Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của Thành phố.

Đây là nội dung lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Thành phố, các quận, huyện, thị xã và đang được Thành phố rất quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Vì vậy, kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để Ủy ban Nhân dân Thành phố tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết định tại kỳ họp tiếp theo đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố. 

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển khai, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thống nhất thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề: Một là, tái chất vấn thúc đẩy việc thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; Hai là, chất vấn công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Người hỏi ngắn, gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn, tái chất vấn. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, tranh luận để làm rõ những vấn đề liên quan. 

Đã có tổng số 35 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, 8 Giám đốc Sở, ngành; 2 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành đã thay mặt Ủy ban Nhân dân Thành phố phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố quan tâm.

Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Hội đồng Nhân dân Thành phố lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho Thành phố, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân. 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước Hội đồng Nhân dân và cử tri.

Đây cũng là sự thể hiện, minh chứng ý nghĩa nhất năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các đồng chí. Hội đồng Nhân dân Thành phố tiếp tục cùng theo dõi, giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. 

Thùy Dương
Link gốc