Bầu Đức cùng Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lên kế hoạch thoát lỗ năm 2021

20/10/2021 07:41:00 congluan.vn
(CLO) Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng ở mức 104 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 2.383 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến được tổ chức ngày 26/11 tới đây.

bau duc cung hagl hag len ke hoach thoat lo nam 2021 hinh 1

Tại Đại hội, Hoàng Anh Gia Lai dự trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, giảm 35% so với kết quả năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 104 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 2.383 tỷ đồng cùng kỳ. Công ty dự kiến không chia cổ tức.

Về kế hoạch đầu tư, với ngành chăn nuôi, Hoàng Anh Gia Lai dự định đến cuối năm sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Đối với ngành cây ăn trái, công ty sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 ha trồng các loại cây, gồm chuối và các loại cây ăn trái khác.

Riêng cây chuối, tại thời điểm này doanh nghiệp đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.

Sau 6 tháng đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 8,3 tỷ đồng. Như vậy, Công ty dự tính sẽ đạt gần 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa cuối năm.

Tại thời điểm cuối quý II, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai đã lên đến gần 7.372 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai cũng dự kiến thông qua kế hoạch bãi bỏ, giảm một số ngành nghề công ty không còn hoạt động như sản xuất bao bì PP, PE; sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; đúc sắt, thép; đúc kim loại màu; sản xuất sắt, thép, gang.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 26/11/2021. Trước đó vào ngày 24/9/2021, ông Minh đã nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Gia Nguyên

congluan.vn