Bảo đảm an toàn khai thác đường cất hạ cánh tại cảng hàng không

13/04/2021 06:19:00 congluan.vn
(CLO) Cục Hàng Không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị kịp thời áp dụng việc công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

 

Theo thông báo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), kể từ ngày 4/11/2021 sẽ thống nhất áp dụng mẫu báo cáo toàn cầu để đánh giá đo lường và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay.

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các đơn vị có liên quan cần xác định rõ các hoạt động để phối hợp lập kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc phạm vi trách nhiệm.

Kịp thời áp dụng chính thức việc công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nhằm tăng cường an toàn trong việc khai thác, sử dụng đường cất hạ cánh.

Xây dựng (sửa đổi), ban hành và phổ biến các quy định, quy trình, thủ tục, hướng dẫn triển khai thực hiện việc theo dõi, đánh giá, báo cáo, công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam.

Thiết lập các đầu mối điều phối triển khai thực hiện, thành lập Tổ điều phối triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết của ngành, của từng đơn vị.

Hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình, tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Thực hiện đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho nhân sự của Nhà chức trách hàng không, Người khai thác cảng hàng không, sân bay, Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Người khai thác tàu bay.

Đặc biệt kiểm tra thử nghiệm trước khi triển khai chính thức,...

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên tiến hành đánh giá để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và định kỳ báo cáo về Cục trước ngày 25 hàng tháng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet Air, Công ty Cổ phần hàng không Pacific Airlines, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không lữ hành Việt Nam và các bên liên quan khác chủ trì và phối hợp với Cục Hàng không triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

P.V

congluan.vn