Báo cáo của GSIA cầu cho thấy đầu tư bền vững chiếm hơn một phần ba tài sản toàn cầu

19/07/2021 13:49:00 Linh Nguyễn/ CN Reuters
Báo cáo của GSIA cầu cho thấy đầu tư bền vững chiếm hơn một phần ba tài sản toàn cầu

Một báo cáo do Liên minh Đầu tư Bền vững Toàn cầu (GSIA) công bố hôm thứ hai cho thấy tổng vốn đầu tư bền vững là 35,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn một phần ba tổng tài sản tại năm thị trường lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư ngày càng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), những thứ vốn không được đưa vào bảng cân đối kế toán của công ty theo truyền thống, nhưng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong tương lai.

GSIA cho biết, dựa trên thước đo rộng rãi về đầu tư bền vững, tài sản được quản lý chuyên nghiệp chiếm 36% tổng tài sản được quản lý. Các tổ chức thành viên của liên minh theo dõi sự phát triển trong khu vực của họ.

Mặc dù một số đánh giá về tăng trưởng của ngành tập trung vào các quỹ tương hỗ mà trọng điểm là bán lẻ với các nhiệm vụ bền vững cụ thể, nhưng GSIA cũng bao gồm cả tài sản bán buôn và tài sản thể chế.

Báo cáo cũng bao gồm các quỹ đầu tư sử dụng quy trình đánh giá tác động rủi ro của biến đổi khí hậu và các vấn đề khác, ngay cả khi chiến lược không có trọng tâm và rõ ràng về tính bền vững, tức cái được gọi là “tích hợp ESG”.

Cuộc khảo sát ngành hai năm một lần này đã nghiên cứu tài sản ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Úc, Nhật Bản và Canada. Ngoại trừ Nhật Bản, dữ liệu các khu vực khác được sử dụng là dữ liệu vào cuối năm 2019, Nhật Bản sử dụng dữ liệu kể từ tháng 3/2020.

Báo cáo cho biết, kể từ lần báo cáo trước, tổng tài sản của toàn thị trường đã tăng 15%.

Chủ tịch GSIA Simon O’Connor cho biết: “Động lực thúc đẩy tăng trưởng đến từ sự kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng tăng, hiệu quả tài chính vững chắc và các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng quan trọng - từ đa dạng sinh học đến bình đẳng chủng tộc, rồi tới biến đổi khí hậu”, Chủ tịch GSIA Simon O’Connor cho biết.

Theo báo cáo, Canada và Hoa Kỳ có mức tăng trưởng mạnh nhất trong hai năm qua, với mức tăng trưởng lần lượt là 48% và 42%.

Linh Nguyễn/ CN Reuters