API, SBT, HVN, AAV, GKM, TVC, KDC, ITC, ICT, PMC, THP, THG, BPC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21/09/2021 15:20:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương sở hữu 505.600 cp (tỷ lệ 1,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/9 đến 19/10/2021.

Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Ông Phạm Hồng Dương, Thành viên Hội đồng quản trị, đã bán 4.026.880 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 286.380 cp. Giao dịch thực hiện từ 24/8 đến 15/9/2021.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (HVN): Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã mua 689.488.080 cp (tỷ lệ 31.08%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch SCIC không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 13/9/2021.

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn địa ốc (AAV): Ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 575.000 cp (tỷ lệ 1,57%). Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2021.

Công ty cổ phần Khang Minh Group (GKM): Ông Hoàng Văn hải, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 264.700 cp (tỷ lệ 1,78%). Giao dịch thực hiện từ 19/8 đến 15/9/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVC): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tùng Trí Việt đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Công ty Tùng Trí Việt sở hữu 5.216.891 cp (tỷ lệ 4,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/9 đến 22/10/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (KDC): VI (Vietnam Investments) Fund III, L.P đã bán 716.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 11.606.920 cp (tỷ lệ 5,07%) xuống 10.890.820 cp (tỷ lệ 4,76%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/9/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC): Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt đã bán 344.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.209.816 cp (tỷ lệ 11,62%). Giao dịch thực hiện ngày 17/9/2021.

Công ty cổ phần Tin học bưu điện viễn thông (ICT): Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Kế toán trưởng, đăng ký bán toàn bộ 159.790 cp (tỷ lệ 0,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2021.

Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC): America LLC đã bán 628.244 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 300 cp. Giao dịch thực hiện ngày 6/9/2021.

Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước (THP): Bà Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thảo sở hữu 1.137.120 cp (tỷ lệ 5,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/9 đến 15/10/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (THG): Ông Đoàn Thành Đạt, chồng bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên Hội đồng quản trị – đăng ký bán toàn bộ 399.300 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2021.

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ông Đỗ Trọng Tân, Thành viên BKS, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 100.000 cp (tỷ lệ 2,63%) lên 200.000 cp (tỷ lệ 5,26%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/9/2021.

toquoc.vn