ABBank: Năm 2021 ước lãi 1.979 tỷ đồng, ngày 11/02 chốt danh sách cổ đông chia thưởng tỷ lệ 35%

14/01/2022 09:39 toquoc.vn

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán ABB) vừa công bố về việc chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABB trước ngày 10/02/2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% (mỗi cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng).

Nguồn tài chính sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng là từ một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trước đó, ABBank đã thực hiện xong 2 đợt tăng vốn gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu tổng cộng hơn 114 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) với giá 10.000 đồng, và phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 13.000 đồng.

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng, theo đúng lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT của ABBank cho biết, việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 35% thể hiện cam kết của Ngân hàng đối các cổ đông đã đồng hành và tin tưởng vào ngân hàng. Sau tăng vốn, cùng chiến lược kinh doanh tham vọng, linh hoạt với thị trường, ABBank kỳ vọng cổ đông và khách hàng sẽ tiếp tục được thụ hưởng các lợi ích xứng đáng trong những năm tiếp theo. Sau khi hoàn tất lộ trình tăng vốn, Ngân hàng cũng sẽ tiến hành ngay các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới.

Trong nhiều năm trở lại đây, đà tăng trưởng của ABBank luôn giữ được nhịp độ ổn định, thể hiện nhiều triển vọng cho nhà đầu tư. Theo cập nhật của lãnh đạo nhà băng này, đến cuối năm 2021, tổng tài sản của ABBank đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. ABBank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức tháng 4/2022 về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.