90% các tổ chức đầu tư sẽ sở hữu tiền số vào năm 2026

22/07/2021 06:18:00 Đặng Hồng Đức/ World Stock Market
Các nhà nghiên cứu tại Fidelity Digital Assets đã thực hiện khảo sát trên 1.100 tổ chức tài chính ở khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Các công ty châu Á đã thể hiện sự quan tâm cao nhất đến tiền số. Quan điểm của các nhà đầu tư từ châu Âu và Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số cũng trở nên tích cực hơn, bất chấp sự sụp đổ của thị trường vào tháng 5 do áp lực từ các cơ quan quản lý Trung Quốc.

Theo một cuộc khảo sát của Fidelity Digital Assets, 90% nhà đầu tư tổ chức có kế hoạch đầu tư vào tiền số vào năm 2026.

Các nhà nghiên cứu tại Fidelity Digital Assets đã thực hiện khảo sát trên 1.100 tổ chức tài chính ở khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Các công ty châu Á đã thể hiện sự quan tâm cao nhất đến tiền số. Quan điểm của các nhà đầu tư từ châu Âu và Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số cũng trở nên tích cực hơn, bất chấp sự sụp đổ của thị trường vào tháng 5 do áp lực từ các cơ quan quản lý Trung Quốc.

Vậy ra là số lượng quỹ và người quản lý tài sản nắm giữ các dòng tiền số đã tăng vọt. Các nhà phân tích của Fidelity tin rằng số lượng của họ sẽ còn tăng lên trong tương lai. Theo khảo sát của AcconJing, 70% nhà đầu tư tổ chức có ý định đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong tương lai gần, với hơn 90% trong số đó dự định làm như vậy vào năm 2026.

Tom Jessop, chủ tịch Fiddity Digital Assets, giải thích rằng những kết luận lạc quan này thực tế là do khủng hoảng kinh tế, ngày càng có nhiều công ty quản lý tài sản coi tiền số là công cụ để mở rộng danh mục đầu tư của họ.

Một vài tháng trước, ông tuyên bố rằng việc chấp nhận bitcoin giữa các công ty tài chính truyền thống đã đạt đến "điểm bùng phát" và sẽ còn diễn ra với tốc độ nhanh hơn trong những năm tới. Theo Fidelity, các tổ chức tài chính bắt đầu tham gia vào thị trường tiền số trở lại vào năm 2019 ,vào thời điểm đó, 22% trong số họ đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Đặng Hồng Đức/ World Stock Market