6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7

20/07/2021 12:51:00 toquoc.vn
Với bộ chỉ số VN30, không ngoài dự báo của nhiều Công ty chứng khoán khi ACB, GVR, SAB đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu bị loại khỏi danh mục là REE, SBT và TCH.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2021 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 2/8/2021.

Hiện có nhiều quỹ ETF sử dụng các chỉ số do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp làm tham chiếu như SSIAM VNFinLead, DCVFM VNDiamond ETF, DCVFM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF...với tổng quy mô danh mục trên 1 tỷ USD.

Do đó, việc thay đổi thành phần các rổ chỉ số này sẽ có tác động không nhỏ tới biến động thị trường.

Với bộ chỉ số VNFinLead, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng số lượng cổ phiếu trong rổ này từ con số 14 hiện tại lên 19 cổ phiếu.

Trong đó, có 6 cổ phiếu được thêm mới là ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB. Ở chiều ngược lại, HCM đã bị loại khỏi rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu này.

6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7 - Ảnh 1.
 

Với bộ chỉ số VN30, không ngoài dự báo của nhiều Công ty chứng khoán khi ACB, GVR, SAB đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này.'

Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu bị loại khỏi danh mục là REE, SBT và TCH.

6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7 - Ảnh 2.
 

Với bộ chỉ số VNDiamond, không có sự thay đổi nào về thành phần cổ phiếu trong kỳ cơ cấu này mà chỉ có sự thay đổi về tỷ trọng cơ cấu.

6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7 - Ảnh 3.
 
toquoc.vn