100% các giao dịch được truyền nhận điện tử đăng ký thuế

28/01/2022 08:15:00 congluan.vn
Được biết, Bộ Tài chính đã chủ trương tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Theo đó, ngành Tài chính đã mở rộng phạm vi triển khai hệ thống đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử.

Đến nay, 100% các giao dịch được truyền nhận điện tử đăng ký thuế; trên 99,6% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; trên 98,7% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử tạo thuận lợi cho người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan thuế hoàn toàn qua môi trường Internet mà không phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế.

Điều này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 phải giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc.

Hiện nay, cơ quan thuế đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân như: nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân cho thuê nhà...

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã vận hành ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân và doanh nghiệp có thể tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế thông qua thiết bị điện thoại di động.

Đây là một nỗ lực lớn của ngành thuế, bổ sung thêm công cụ hữu hiệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế cũng được đẩy mạnh thực hiện theo phương thức điện tử như: tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, đối thoại doanh nghiệp trực tuyến, sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông, mạng xã hội để đẩy nhanh việc hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua hình thức điện tử, đáp ứng nhu cầu số đông người nộp thuế.

Ngoài ra, ngành Thuế đã thành lập 479 kênh thông tin của toàn ngành này để tiếp nhận và hỗ trợ trực tuyến người nộp thuế 24/7...

Về giảm thủ tục hành chính, Bộ Tài chính cho biết, để góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đã chủ trương tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

congluan.vn